Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Nhuận Duy Vinh (闰维荣)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 59
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: Tháng 10 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 7 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Đồn công an Tân Cát Lâm (新吉林派出所)
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Tẩy não, đánh đập, tra tấn, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm

[MINH HUỆ 13-2-2011] Học viên Pháp Luân Công bà Nhuận Duy Vinh ở Cát Lâm đã bị bắt giữ nhiều lần và qua đời vào tháng 10 năm 2010. Sau đây là sự thật liên quan đến cuộc bức hại mà bà Nhuận đã chịu đựng trước khi mất.

Bà Nhuận đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bà bị bắt và bị đưa đến Nhà tù huyện Thanh Hà tại Bắc Kinh. Bà từ chối tiết lộ tên với nhà tù, và hai tay bà bị một công an được gọi là “đội trưởng” dẫm lên và đá đến khi bầm tím. Trong lúc bị giam, nhà bà bị công an lục soát, họ lấy đi hình của Sư phụ Lý và tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp. Năm ngày sau, bà Nhuận bị công an Cát Lâm tại Bắc Kinh đưa đến Trại giam Cát Lâm, bà đã ở đó 15 ngày.

Bà bị đưa đến Đồn công an Trạm Tiền khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lần hai, sau đó bà bị đưa đến Trại giam Cát Lâm trong 15 ngày.

Bà bị bắt giữ và bị giam ở Nhà tù nữ Thiên Tân bốn ngày khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần thứ ba.

Năm 2000, bà Nhuận bị công an ở Đồn công an Tân Cát Lâm bắt giữ vì bà treo một biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”. Công an Đồn công an Tân Cát Lâm và phòng chi nhánh Đồn công an Long Đàm đã đưa bà Nhuận đến Trại giam Cát Lâm để giam trong 1 tháng. Bà Nhuận từng bị công an ở Đồn công an Sơn Tiền thuộc Cát Lâm bắt giữ khi bà đang phân phát tờ rơi giảng rõ sự thật cho người dân. Sau đó bà bị đưa đến Đồn công an Tân Cát Lâm để giam trong ba ngày, và đích thân trưởng đồn công an đã thẩm vấn bà. Công an từ Đồn công an Sơn Tiền cũng lục soát nhà bà.

Tháng 11 năm 2002 một công an tên “Tiểu Tô” cùng với lãnh đạo ủy ban khu phố đã bắt bà Nhuận và bà bị đưa đến Trại tẩy não Kim Châu để giam trong 11 ngày. Sau đó bà lại bị bắt và bị đưa đến một trại tẩy não để giam trong sáu ngày.

Ngày 27 tháng 4 năm 2004 lúc nửa đêm, nhà bà bị công an ở Đồn công an Tân Cát Lâm lục soát.

Tháng 7 năm 2009, công an ở Đồn công an Tân Cát Lâm lại bắt giữ bà Nhuận và đưa bà đến Nhà tù nữ Hắc Chủy Tử tại Trường Xuân. Nhà tù không nhận bà vì bà không qua được cuộc kiểm tra thể chất. Tháng 9 năm 2009, một công an với họ là Lữ hay Từ thuộc Đồn công an Tân Cát Lâm và hai người khác ở ủy ban khu phố thuộc khu vực bà Nhuận sinh sống đã đến nhà bà để sách nhiễu bà.

Giữa tháng 9 năm 2009, trưởng đồn mới của Đồn công an Tân Cát Lâm dẫn một nhóm người đến nhà của hai vợ chồng ông Lâm Tần và bà Nhuận Duy Vinh, ông Lâm đã bị họ bắt giữ. Bà Nhuận bị mù lòa và rời nhà một mình sau khi công an lục soát nhà bà.

Bà Nhuận đã chịu những áp lực to lớn về tinh thần và thể xác hơn 10 năm, kết quả là bà đã bị mù và qua đời vào tháng 10 năm 2010.

Ngày 13 tháng 12 năm 2011


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/13/吉林市法轮功学员闰维荣生前遭迫害事实-236223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/18/123327.html
Đăng ngày 25-2-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share