[MINH HUỆ 19-12-2010] Ông Phó Hồng Liệt là một học viên Pháp Luân Công ở huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu. Ông bị kết án lao động cưỡng bức ba năm và bị đánh đập đến mức mất thính lực một bên tai. Sau nhiều năm bị sách nhiễu và ngược đãi, ông qua đời vào ngày 13 tháng 11 năm 2010.

Ông Phó Hồng Liệt, 68 tuổi, sống trên đường Thượng Vĩnh Tân ở thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Quan Lĩnh. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Ông tham gia vào một nhóm tập công lớn ở Vũ Hán. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, vào đầu năm 2000, ông Phó đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt và bị giam tại Trại giam huyện Quan Lĩnh. 38 ngày sau, ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Ông bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Trung Bát. Ông đã bị đánh đập trong lúc bị giam cầm. Kết quả là ông Phó mất đi khả năng nghe của một bên tai.

Sau khi được thả ra khỏi trại lao động, công an từ Đồn công an thị trấn Vĩnh Ninh thường xuyên đến nhà ông Phó để sách nhiễu ông. Nhà ông bị lục soát nhiều lần. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2006, Vương Kiến Quân, một công an ở Đồn công an thị trấn Vĩnh Ninh, đã bắt ông Phó và giam ông tại một trại tẩy não ở khu vực Bể chứa nước Miêu Miêu Động trong thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2007, Trương Thắng, trưởng Đồn công an huyện Quan Lĩnh, và ba công an khác đã đến nhà ông Phó và lục soát. Họ tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công. Năm 2008 ông lại bị đưa đến trại tẩy não thành phố An Thuận.

Vì bị công an hăm dọa và sách nhiễu trong thời gian dài, ông Phó đã sống dưới áp lực tâm lý rất lớn và không thể sống một cuộc sống bình thường. Ông qua đời vào ngày 13 tháng 11 năm 2010.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/19/贵州关岭县法轮功学员付洪烈遭迫害去世-233846.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/12/28/122154.html
Đăng ngày 12-01-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share