Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2021] Ngày 4 tháng 1 năm 2021, bốn cư dân ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Lệ Bình, bà Vạn Tiểu Bình và bà Dương Kim Phượng đều bị kết án bốn năm hai tháng tù giam và 30.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Vạn Kim Liên bị kết án một năm tù giam và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Trần (45 tuổi), bà Vạn Tiểu Bình (66 tuổi), là công nhân về hưu của nhà máy sản xuất nhôm, và bà Dương (67 tuổi), một nhân viên về hưu của Công ty Kinh tế Thương mại Tỉnh Giang Tây đều bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2019.

Cảnh sát lục soát nhà của các học viên, tịch thu lịch mang thông tin Pháp Luân Công của bà Dương và 13.865 nhân dân tệ tiền mặt, cùng sổ tiết kiệm trị giá 50.000 nhân dân tệ của bà Vạn Tiểu Bình. Các học viên bị giam giữ trong trung tâm tẩy não địa phương và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 26 tháng 7.

Học viên thứ 4 là bà Vạn Kim Liên (70 tuổi), một nhân viên về hưu của Nhà máy Thực phẩm Thành phố Nam Xương bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 9 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát và sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Bà được bảo lãnh tại ngoại ngay sau khi bị cưỡng chế ký vào tuyên bố cam kết sẽ không tiếp tục phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ngày 15 tháng 1 năm 2020, cảnh sát gửi hồ sơ vụ án của bà Vạn Kim Liên tới Viện kiểm sát quận Tây Hồ, viện này đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát hai lần vào các ngày 14 tháng 2 và 13 tháng 4 vì thiếu bằng chứng. Sau đó, viện kiểm sát đã tiếp nhận vụ án sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ lần ba.

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Viện kiểm sát quận Tây Hồ đã truy tố cả bốn học viên. Ngày 21 tháng 12, Tòa án quận Tây Hồ đã xét xử bốn học viên. Bà Vạn Kim Liên đã tự bào chữa cho bản thân và biện hộ vô tội cho mình. Bà nói về việc Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe và cải thiện tâm tính của mình như thế nào.

Trước án tù gần đây nhất, bà Vạn Kim Liên đã từng bị kết án một năm tù sau khi bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/418180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189906.htm

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share