Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2021] Bốn phụ nữ ở thành phố An Đạt, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vào tối ngày 24 tháng 12 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã lừa bốn học viên này mở cửa, sau đó lục soát nhà của họ. Toàn bộ tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bốn người đều bị tịch thu.

Tiền mặt, sổ tiết kiệm, và giấy chứng nhận căn hộ của bà Trần Cảnh Kiệt bị cảnh sát lấy đi. Chồng bà cũng bị bắt giữ. Không rõ ông có tu luyện Pháp Luân Công hay không và có đang còn bị giam giữ không.

Mặc dù bà Triệu Tú Chi xuất hiện triệu chứng huyết áp cao và bà Bùi Ngọc Phương cũng có vấn đề về sức khỏe, nhưng cả hai bà cùng với bà Trần (65 tuổi) đều vẫn đang bị giam trong trại tạm giam An Đạt tại thời điểm viết báo cáo này.

Bà Lô Hải Phượng bị trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận sau khi bà bị phát hiện bị nhồi máu cơ tim. Bà đã được gia đình đưa về nhà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/418185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189841.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share