Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2020] Gần đây hai cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Thụ Sâm

Ông Trương Thụ Sâm bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 khi đang trên đường đi làm. Cảnh sát lục soát nhà ông hai lần và đưa ông tới trại tạm giam Hoàng Cô.

Tòa án Quận Hoàng Cô đã xét xử ông Trương vào ngày 24 tháng 11 năm 2020. Luật sư của ông đã thay mặt ông bào chữa vô tội. Ông cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Thẩm phán kết án ông bốn năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 11. Ông đã kháng cáo.

Cô Ngụy Ngọc Xích

Cô Ngụy Ngọc Xích, 41 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 15 tháng 7 năm 2020. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của cô và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và điện thoại di động của cô.

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Tòa án Quận Vu Hồng đã xét xử cô Ngụy qua video tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương. Luật sư của cô đã biện hộ vô tội cho cô.

Thẩm phán đã kết án cô năm năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 20 tháng 12. Cô cũng đã kháng cáo.

Bài liên quan:

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ từ nhiều tuần trước Ngày Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/417721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189803.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share