Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2020] Một phụ nữ ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã rất suy sụp khi phát hiện lương hưu của bà đã bị treo sau khi bà kết thúc thụ án tù oan sai bảy năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bạch Minh Phương, khoảng 56 tuổi, đã bị bắt vào tối ngày 25 tháng 9 năm 2012. Cảnh sát đã đột nhập vào và lục soát nhà bà. Vì lúc đó bà Bạch đang ở chơi nhà của một người hàng xóm, nên cảnh sát đã lục soát mọi căn hộ trong tòa chung cư hòng tìm ra bà. Cuối cùng, một cảnh sát đã trèo vào phòng vệ sinh của người xóm ở tầng hai và bắt giữ bà Bạch cùng người hàng xóm.

Vào tháng 1 năm 2013, Tòa án Quận Thái Hòa đã kết án bà Bạch thụ án tù trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 11 năm 2016, Văn phòng An sinh Xã hội và Nguồn nhân lực Cẩm Châu vẫn phát lương hưu cho bà. Nhưng đến tháng 12 năm 2016, họ đã ngưng phát.

Sau khi được thả vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, bà đã vài lần liên hệ với văn phòng an sinh xã hội và yêu cầu khôi phục lương hưu của bà. Bởi văn phòng này một mực từ chối, bà đã đệ đơn lên khiếu nại hành chính văn phòng này vào ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Vào ngày 23 tháng 6, Tòa án Quận Tùng Sơn Tân đã ra quyết định rằng bà Bạch không đủ tư cách nộp đơn khiếu nại. Sau đó bà đã đệ kiện lên Toàn án Trung cấp Thành phố Cẩm Châu, và cơ quan này đã tổ chức xét xử vụ việc của bà vào ngày 19 tháng 11. Mặc dù tòa án trung cấp đã lật lại phán quyết của tòa án cấp thấp hơn và yêu cầu phòng an sinh xã hội tái phát lương hưu cho bà Bạch vào ngày 30 tháng 11, nhưng cũng yêu cầu bà Bạch trong vòng 10 ngày phải hoàn trả gần 100.000 Nhân dân tệ tiền lương bà đã nhận trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 11 năm 2016.

Tòa án trung cấp viện dẫn một chính sách gần đây quy định về việc tước bỏ các khoản phúc lợi của những người hưu trí trong khoảng thời gian họ bị cầm tù. Nhưng bà Bạch tuyên bố rằng khoản tiền lương là tài sản cá nhân của bà, nó không phải tài sản của nhà nước, và không có cơ quan chính quyền nào có quyền giữ hoặc treo lương hưu của bà. Hiện bà đang chuẩn bị khiếu nại vụ việc của mình lên tòa án cấp cao hơn.

Bài liên quan:

Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh: Hơn 30 học viên Pháp Luân Công đã bị ngừng phát lương hưu sau khi bị kết án vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/12/416284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189790.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share