Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-01-2021] Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, tôi và đồng tu liên tục phát chính niệm cho Tổng thống Trump đến nửa đêm. Nhưng đến hôm sau, thông qua internet tôi mới biết tình hình xảy ra ngày hôm ấy, và phiên họp chung của Quốc hội Mỹ đã xác nhận số phiếu đại cử tri với kết quả Biden thắng cử. Tổng Thống Trump không nhận thua, ông nói rằng trận chiến chỉ mới bắt đầu, nhưng ông cũng đưa ra một tuyên bố rằng vẫn sẽ có một sự chuyển đổi chính quyền trong trật tự vào ngày 20 tháng 1.

Kết quả không như mong đợi khiến tôi xuống tinh thần, và trở nên chán nản không vui, lúc này tôi mới đột nhiên cảnh giác, tâm trạng của mình có vấn đề lớn rồi! Bị cuốn nhập sâu quá rồi, phát hiện bản thân có một đường lối suy nghĩ và tưởng tượng sự kiện này nơi người thường nên như thế này, như thế kia. Tôi đang chấp trước mạnh mẽ vào kết quả bề mặt của con người! Lúc này tôi tự hỏi bản thân, cách nghĩ của mình có phải là ý chí (ý hướng) của Thần không? Tôi bỗng minh bạch, từ đáy lòng xuất ra một niệm lớn mạnh: Thần ý không thể trái! Thần muốn làm thì việc tất thành! Sau đó tôi lại phát chính niệm cho việc này, và nhận thấy năng lượng mạnh mẽ như trạng thái lúc đầu vậy.

Tôi ngộ rằng, Tổng thống Trump là người được Thần chọn, ông ấy một lòng tín Thần, rất thiện lương, tính cách cũng tốt và kiên định, cách ông ấy cư xử, hành động, và tuyển chọn nhiều sự việc trong quá trình này, đều là Thần ý mượn dùng (hình ảnh này) để con người thế gian chọn đứng ở hàng ngũ nào và sắp xếp vị trí chính mình mà thôi. Bởi động thái cuối cùng của sự kiện này sẽ như thế nào, chỉ có duy nhất Sáng Thế Chủ đang nắm giữ và quyết định.

Sư phụ giảng:

“Con người nhìn thế giới là nhìn ở lạp tử của một tầng, thí dụ nói, thế giới mà con người nhìn thấy chỉ là ở giữa hai loại lạp tử là phân tử và tinh cầu, ở các lạp tử hình thành từ phân tử mà nhìn thế giới này; chư Thần thì khác, chư Thần nhìn vũ trụ trong phạm vi năng lực của mình nên cùng một vấn đề thì tất cả các lạp tử đều cho xuất ra kết quả, chư Thần nhìn một cách lập thể, nhìn vấn đề toàn diện mọi mặt, vì vậy khi chư Thần an bài thì đạt được mục đích ở nhiều mức độ.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Có đồng tu nói, không cần phát chính niệm nữa, ý tứ là kết quả đã định rồi; nói rằng AAA (bình luận viên nổi tiếng trên truyền thông, là người của chúng ta) đã nói như thế như thế. Tôi nghĩ, truyền thông đứng ở góc độ người thường bình luận thì không có sai, nhưng ai nói đều không phải là Sư phụ nói, cũng không phải là Pháp. Đệ tử Đại Pháp không cần đi phán xét, vì nó đều là những thứ phụ diện. Thiên tượng biến hóa lớn như vậy chắc chắn không xuất hiện bất cứ sai sót nào, chẳng qua trong quá trình này, con người cần sắp xếp lại vị trí của mình mà thôi.

Vấn đề then chốt là, trong thời khắc lịch sử đặc thù này, khi mà tà linh lạn quỷ đang điên cuồng nhảy lên sân khấu một cách không kiêng nể, khi mà cán cân chính nghĩa bị nghiêng và thiện lương bị cho là xấu hổ, thì đệ tử Đại Pháp chúng ta nghĩ gì và làm gì?

Sư phụ minh thị:

“Phật” là gì? Ông là người đảm bảo cho chúng sinh, người che chở cho chúng sinh của một tầng đó, là người bảo vệ chân lý vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore [1996], Giảng Pháp tại các nơi I)

Sư phụ giảng “Phật Pháp vô biên!” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005, Giảng Pháp tại các nơi V) để chúng ta tuân theo ý chí của Thần, phát huy uy lực mạnh mẽ của Phật Pháp thần thông, quét sạch tà ác (tiềm ẩn) vô hình, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh!

Trên đây nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu giúp chỉ chính. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/神意不可违-418392.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/1/11/189870.html

Đăng ngày 12-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share