Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang  

[MINH HUỆ 01-01-2020] Trong hai hôm nay, tôi cảm thấy rất tệ, tâm tình cảm thấy không tốt. Tôi không biết đó là thất vọng về TT Trump, hay là lo lắng cho người dân, hay là sự hoài nghi đối với tín Sư tín Pháp của bản thân mình, tóm lại là trong tâm cứ mãi náo loạn không yên. Tôi có cảm giác mênh mông mờ mịt như sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi tĩnh tâm xuống nhìn xem rốt cuộc mình đã xuất hiện vấn đề ở đâu. Sáng nay tôi đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010” thì dường như đã thấy tâm tình rộng mở sáng sủa hơn lên. Tôi xin nêu ra một chút suy nghĩ để mọi người cùng nhau tham khảo.

Về vấn đề TT Trump tái đắc cử, chúng ta dường như lại đặt hy vọng ký thác vào nơi người thường, bài học giáo huấn về phương diện này đối với các đồng tu Đại Lục mà nói là quá sâu sắc. Khi nhìn thấy Chu Dung Cơ đồng tình với Pháp Luân Công, chúng ta đã đặt hy vọng ký thác vào Chu Dung Cơ, kết quả là Chu Dung Cơ đã bị hạ bệ; khi nhìn thấy Tập Cận Bình đả hổ diệt ruồi, chúng ta đã đặt hy vọng ký thác vào Tập Cận Bình, kết quả là Tập Cận Bình lại khiến người ta thất vọng; bây giờ, chúng ta lại đặt hy vọng ký thác vào TT Trump, trông ngóng ông ấy tái đắc cử để giải thể Trung Cộng, kết quả là chúng ta đã nhìn thấy vô vọng.

Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”, Sư phụ giảng rõ:

“Chỉnh thể cấu thành của tam giới, và nguyên sơ của sáng thế, đều là vì sự kiện cuối cùng này. Tại nhân loại biểu hiện đây là một nhóm người tốt đang cứu độ thế nhân, khơi gợi chuyển hoá xã hội hướng sang phương diện tốt đẹp, đang cứu vãn thế giới, cứu vãn nhân loại. Nhưng tại vũ trụ thì là Chính Pháp, liên quan với vô lượng vô số chúng sinh, với vũ trụ khổng lồ, và với vô lượng thiên thể, vậy thì chút xíu lợi ích hay chính trị ở nhân loại đây, điểm bé tí tẹo đó thật không thể so sánh. Mà những việc đệ tử Đại Pháp đến làm ở người thường, là chỉ có thể dựa vào Pháp để phân biệt rõ thị phi thôi. Hễ nhập vào hồng trần cõi người này thì là ở trong mê rồi, do đó không ai thấy rõ chân tướng, chỉ có thể dựa vào Pháp này để chỉ đạo mọi người thực thi như thế nào. Như thế thực tiễn những năm qua cũng chứng minh rằng đệ tử Đại Pháp mà học Pháp thật tốt thì không bị mê mất phương hướng, dẫu xã hội này phức tạp nhường nào, tình huống biểu hiện ra thiên biến vạn hoá ra sao, các loại nhân tâm, các loại suy nghĩ của con người, các loại thứ có thể lôi kéo chấp trước hoặc cám dỗ người ta, và hết thảy những thứ bề ngoài đều đang can nhiễu người tu luyện, nhưng nếu thật sự có thể tuân theo Pháp này mà tu, thì chư vị sẽ không bị mê hoặc trong những giả tướng ấy.”

Sư phụ giảng:

“Chư vị xem rất nhiều lời dự ngôn đều nói như vậy cả, có cái nói sẽ còn lại một phần vạn, còn lại một phần nghìn, trong một nghìn chỉ còn lại một thôi, cũng có cái nói mười hộ thì còn một hộ. Dẫu từng nói thế nào, chúng đều là muốn huỷ đi một lượng lớn chúng sinh. Nhưng mục đích căn bản của việc Đại Pháp hồng truyền và cứu độ chúng sinh ở thế gian là cứu vãn hết thảy, khiến chúng sinh có thể được cứu độ đều được cứu làm mục đích, thế nên hãy làm hết sức, cứu nhiều nhất có thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Xem ra trong quá trình diễn ra sự việc lần này, chúng ta đặt cho chính cơ điểm, không bị mê hoặc, cứu nhiều người mới là những việc cần phải làm. (Ghi chú của người biên tập: Chúng ta giảng chân tướng, người thường cũng giảng chân tướng, nhưng phía sau giảng chân tướng của chúng ta có lực lượng của Pháp nên có thể trấn tà diệt loạn, thật sự cứu người. Người thường tổ chức diễu hành, chúng ta cũng có thể làm, nhưng ngoại trừ đi diễu hành ra, chúng ta còn phải phát chính niệm, như vậy Pháp lực càng lớn hơn nữa, đây là điều người thường có muốn làm cũng không làm nổi.)

Trong loạn tượng thời mạt thế, chúng ta chỉ có bảo trì chính niệm không đổi từ đầu đến cuối thì mới có thể không bị loạn tượng dẫn động và không bị can nhiễu.

Sư phụ giảng:

“… từ bi là biểu hiện trước lúc đại kiếp, Chính Pháp là nghiêm khắc vô tình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Tấm lòng của chúng ta nới rộng thêm nữa, không chỉ là nhìn thấy kết quả tái đắc cử của TT Trump, giải thể Trung Cộng cũng không phải là mục đích của chúng ta, chúng ta từ trên hồng quan mà nhìn đại cục để chúng ta có thể nỗ lực dang tay giúp đỡ những chúng sinh đang trong lựa chọn giữa thiện và ác!

Bên trên là nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, kính mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/417977.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/1/3/189719.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share