[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp huyện Tụ Nham, thành phố An Sơn; khu vực đồng cỏ vịnh Thanh Nguyên, Phủ Thuận; một gia đình đệ tử Đại Pháp bốn người tại Phụ Tân; đệ tử Đại Pháp tại An Sơn; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Điều Binh Sơn, thành phố Thiết Lĩnh; đệ tử Đại Pháp khu tự trị dân tộc Mãn ở Tụ Nham, thành phố An Sơn (02); đệ tử Đại Pháp ở phía đông Đại Thạch Kiều, thành phố Doanh Khẩu (02); một nhóm học Pháp ở phía bắc Đại Thạch Kiều, thành phố Doanh Khẩu; một đệ tử Đại Pháp tại Đại Thạch Kiều, thành phố Doanh Khẩu (03); toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Đại Thạch Kiều, thành phố Doanh Khẩu; một đệ tử Đại Pháp Liêu Ninh; đệ tử Đại Pháp và người thân tại Liêu Ninh; một đệ tử Đại Pháp tại An Sơn; năm đệ tử Đại Pháp tại Phụ Tân; đệ tử Đại Pháp và người thân tại Đại Thạch Kiều, thành phố Doanh Khẩu; một đệ tử Đại Pháp tại Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu; một nhóm học Pháp tại Phụ Tân; một nhóm học Pháp tại Phủ Thuận.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/辽宁大法弟子恭祝师尊元旦快乐-22条–417706.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share