[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Hoa Kỳ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tất cả các đệ tử Đại Pháp khu Căn hộ Cao cấp St. Louis; Một đệ tử đến từ Washington DC (2); Hai đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở Washington, DC; Gia đình bốn đệ tử Đại Pháp; Các đệ tử từ Tucson; Tất cả các sinh viên từ nhóm gọi Điện thoại giải cứu Toàn cầu ở Mỹ Quốc; Các đệ tử Đại Pháp tại trường Phi Thiên; Đệ tử Đại Pháp là cựu quân nhân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu; Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp; Gia đình đệ tử Đại Pháp ở Phật Sơn, Quảng Đông, sống ở Hoa Kỳ; Các đệ tử Đại Pháp từ Saipan; Tất cả các đệ tử Đại Pháp ở Nam Carolina; Các đệ tử Đại Pháp ở Guam; Tất cả các đệ tử Đại Pháp ở Minnesota; Hai đệ tử đến từ Florida, Hoa Kỳ và Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Wisconsin; Các đệ tử từ Minnesota; Gia đình các đệ tử Đại Pháp ở Maryland; Các đệ tử Đại Pháp ở New York (2); Gia đình các đệ tử Đại Pháp ở Missouri; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ California, Nebula; Các đệ tử Đại Pháp từ một nhóm học Pháp ở Bắc Mỹ; Một đệ tử Đại Pháp từ San Diego, California; bốn đệ tử Đại Pháp đến từ Bắc Kinh hiện đang ở New York.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/美国大法弟子恭祝师尊元旦快乐-29条–417673.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share