[MINH HUỆ 01-01-2021]

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở các vùng dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Vợ chồng đệ tử Đại Pháp và tiểu đệ tử ở khu tự trị Tụ Nham, Mãn Châu, thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh; tiểu đệ tử Đại Pháp ở Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây; tiểu đệ tử ở Lâm Cù, tỉnh Sơn Đông (2); tiểu đệ tử đến từ huyện Lâm Cù, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; Một tiểu đệ tử Đại Pháp ở huyện Xích Thành, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; tiểu đệ tử từ Mỏ dầu Thắng Lợi (2); tiểu đệ tử từ thành phố Long Khẩu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; tiểu đệ tử từ huyện Nghi Lương, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam; tiểu đệ tử từ thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; tiểu đệ tử từ huyện Mông Âm, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; tiểu đệ tử Đại Pháp ở quận Vũ, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc; tiểu đệ tử từ thành phố Kê Tây, Hắc Long Giang; tiểu đệ tử từ Lai Tây, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Một đệ tử từ Tuyên Hoá, Hà Bắc, và hai tiểu đệ tử; Các đệ tử từ quận Hàn Đình, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, cùng với các tiểu đệ tử; tiểu đệ tử Đại Pháp từ Bảo Định, Hà Bắc; tiểu đệ tử từ Hoa Xuyên, thành phố Gia Mộc Tư, Hắc Long Giang; tiểu đệ tử đến từ thành phố Tế Nam, Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/小弟子恭祝师尊新年好-21条–417808.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share