[MINH HUỆ 1-1-2021]

Đệ tử Đại Pháp thuộc hệ thống quân đội tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Trùng Khánh (04); bộ đội giải ngũ, chuyển nghiệp, thối ngũ ở Đại lục (05); Sơn Tây (06); Quảng Châu, Quảng Đông (03); An Sơn, Liêu Ninh (02); Thiểm Tây (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大法小弟子恭祝师尊新年好-25条–417882.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share