[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Một đệ tử Đại Pháp tại huyện Mông Âm; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lâm Nghi (03); đệ tử Đại Pháp tại thôn Cựu Trại, huyện Mông Âm (02); mẹ con đệ tử Đại Pháp và người thân tại huyện Mông Âm; đệ tử Đại Pháp tại quận Lan Sơn, thành phố Lâm Nghi (04); một gia đình ba người tại huyện Mông Âm; gia đình đệ tử Đại Pháp tại Lâm Nghi; một gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại huyện Nghi Thủy, thành phố Lâm Nghi; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Đàm Thành, Lâm Nghi; đệ tử Đại Pháp khu công nghiệp huyện Mông Âm; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Nghi Nam; một đệ tử Đại Pháp và gia đình tại huyện Nghi Nam; đệ tử Đại Pháp tại Vân Mông Hồ, huyện Mông Âm; đệ tử Đại Pháp tại huyện Phí; một nhóm học Pháp tại Lan Sơn (02); đệ tử Đại Pháp và toàn gia đình tại Lan Sơn; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại huyện Mông Âm; một nhóm học Pháp tại Lâm Nghi (02).

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/临沂大法弟子恭祝师尊新年好-26条–417755.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share