[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục thuộc các vùng dưới đây ở Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử trong ngành giáo dục ở thành phố Ân Bình, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông; Các đệ tử trong ngành giáo dục ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành giáo dục Thiên Tân; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; Các đệ tử trong ngành giáo dục ở Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành giáo dục của huyện Khai Giang, thành phố Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Một nữ đệ tử Đại Pháp thuộc hệ thống giáo dục ở huyện Khai Giang, thành phố Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở thành phố Ân Bình, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông; Tất cả các đệ tử Đại Pháp và gia đình của họ trong ngành giáo dục thành phố Thanh Viễn; Các đệ tử trong ngành Giáo dục Tân Huyền ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở tỉnh Sơn Đông; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành Giáo dục Phú Lạp Nhĩ Cơ ở Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành Giáo dục của huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành giáo dục ở huyện Song Minh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành giáo dục ở tỉnh Hà Bắc; Các đệ tử trong ngành giáo dục Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang; Các đệ tử trong ngành Giáo dục Duy Phường ở Sơn Đông; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở Nội Mông Cổ; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở thành phố Giao Châu, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-20条–417809.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share