[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp trong các ngành nghề khác nhau thuộc các vùng dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành Đường sắt ở huyện Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; Một nữ đệ tử trong ngành y tế ở huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành Y tế ở huyện Khai Giang, thành phố Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành y tế và sức khỏe ở Trung Quốc Đại lục; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành y tế ở huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc; Các đệ tử Đại Pháp từ Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Tất cả các đệ tử Đại Pháp ngành đường sắt Giai Mộc Tư ở tỉnh Hắc Long Giang; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành Đường sắt Giai Mộc Tư; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành Đường sắt ở thành phố Bảo Định, Hà Bắc; Các đệ tử từ Cục Đường sắt Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam; Tất cả các đệ tử Đại Pháp và gia đình trong ngành đường sắt của tỉnh Quảng Đông; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành đường sắt ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành hợp tác cung ứng và tiếp thị huyện Khai Giang ở thành phố Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành thủy văn ở Trung Quốc Đại lục; Các đệ tử trong ngành y tế ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong ngành Tài chính Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; Các đệ tử từ Công ty Hóa dầu Tề Lỗ, mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Lâm Tử, tỉnh Sơn Đông; Tất cả các đệ tử Đại Pháp từ Chi nhánh Sơn Đông của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc; Các đệ tử từ khu vực mỏ dầu ở thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam; Các đệ tử Đại Pháp trong ngành bảo hiểm ở Sơn Đông; Một đệ tử Đại Pháp từ một doanh nghiệp ngoại thương ở Chiết Giang; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Nhà máy Máy móc Tiền Phong ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; Tất cả các đệ tử Đại Pháp từ Nhà máy quân sự 3532 ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; Các đệ tử trước đây làm việc ở từ Nhà máy Bông số 2 ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây; Bảy đệ tử Đại Pháp trong ngành Hàng không Vũ trụ quận Hải Điến, Bắc Kinh; Các đệ tử Đại Pháp từ Tập đoàn Hóa dầu Tề Lỗ; Các đệ tử từ một công ty phát điện ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang và gia đình; Các đệ tử Đại Pháp từ một nhóm học Pháp tại Mỏ dầu Trung Nguyên, Bộc Dương, tỉnh Hà Nam; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành thuế Ninh Hạ; Các đệ tử Đại Pháp từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành thuế vụ đại lục; Tất cả các đệ tử Đại Pháp từ Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-36条–417813.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share