Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2020] Chính quyền ở tỉnh Cát Lâm đã tổ chức các lớp tẩy não nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trong những tháng gần đây và ép buộc họ từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ truyền bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Các lớp tẩy não ở tỉnh Cát Lâm được tổ chức bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ chỉ đạo cuộc đàn áp, cũng như Phòng 610, cũng là một tổ chức đứng ngoài vòng pháp luật được thành lập chỉ để đàn áp Pháp Luân Công. Hầu hết các học viên bị đưa đến các lớp tẩy não đã bị kết án và đang trong giai đoạn thử thách vì tín ngưỡng của mình.

Chỉ riêng ở thành phố Cát Lâm, Phòng 610 địa phương đã tổ chức 3 lớp tẩy não ở Khách sạn Kim Kiều. Hơn 80 học viên đã bị đưa đến đây và bị bức hại.

Ba lớp tẩy não ở thành phố Cát Lâm có hai giảng viên chính, cả hai đều là những cựu học viên Pháp Luân Công đã từ bỏ tín ngưỡng của họ dưới áp lực và phục tùng chính quyền cộng sản Trung Quốc và giúp họ trong cuộc đàn áp.

Một trong những giảng viên là Mã Xuân Lâm, một nông dân ngoài 70 tuổi đến từ Nhị Đạo Hương. Giảng viên kia là Lý Hòa Cúc, một giáo viên kỹ thuật ngoài 60 tuổi đến từ thành phố Thư Lan. Cả hai người này đã bắt đầu những chuyến đi giảng của họ trong các trại tù, trại giam, trại lao động và cơ sở tẩy não vào năm 2002. Trong những bài giảng của họ, họ phỉ báng và bôi nhọ Pháp Luân Công và người sáng lập, trong một nỗ lực để làm các học viên hoang mang và khiến cho họ từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Các đặc vụ từ Phòng 610 đã theo dõi thái độ của mỗi học viên đối với Pháp Luân Công trong suốt các lớp tẩy não. Họ thường ra lệnh cho các học viên viết các “báo cáo tư tưởng” và hỏi họ là có còn tập nữa không. Nếu các học viên không hợp tác, các đặc vụ sẽ dọa đưa họ vào tù.

Một nhân viên trong lớp tẩy não ở Khách sạn Kim Kiều là Lương Quốc Trung. Anh ta đến từ thành phố Hoa Điện ở gần đó.

Bạch Nham, trưởng Phòng 610 quận Truyền Anh ở thành phố Cát Lâm, cũng đã tích cực tham gia vào cuộc đàn áp trong nhiều năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/415292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/21/188360.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share