Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2020] Theo thông tin nhận được, 40 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Ninh Hạ vẫn bị giam giữ và không được phép gặp gỡ gia đình cũng như tiếp xúc với bên ngoài vì đức tin của họ đối với Pháp Luân Công. 7 người trong số họ đã bị kết án tù, trong khi các học viên còn lại đang ở các giai đoạn truy tố khác nhau.

Một học viên khác, bà Trần Thần, một giáo viên ở thành phố Thanh Đồng Hạp, đã mất tích kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2020. Gia đình bà nghi ngờ bà cũng đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

7 học viên bị kết án tù

Trong số bảy học viên bị kết án, bà Quách Liên Lan, 73 tuổi, bị bắt vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 và bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Ngô Trung. Bà bị kết án ba năm và đơn kháng cáo của bà đã bị tòa án cấp trên bác bỏ. Không rõ bà đang bị giam ở đâu vào thời điểm viết bài.

6 học viên còn lại hiện đang thụ án trong ba nhà tù khác nhau:

Ông Hồ Kiến Tài, thụ án 7 năm trong Nhà tù Môn Nguyên;

Ông Vương Đức Sinh, thời hạn 13 năm; Ông Loan Ngưng, thời hạn 10 năm; và ông Tôn Kiến Phong, thụ án có thời hạn 6 năm 4 tháng trong Nhà tù Thạch Chủy Sơn;

Bà Trương Học Ngạn, thời hạn 7 năm; và bà Tưởng Hồng Anh, đang thụ án 4 năm trong Nhà tù nữ Ninh Hạ.

23 học viên bị giam tại trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên

8 học viên ở huyện Vĩnh Ninh, bao gồm: bà Vương Tú Hoa, bà Tưởng Xuân Mai, bà Tiêu Yên Chi, bà Nạp Cần, bà Trần Ba, bà Chu Hải Yến, bà Tôn Phương Hồng và bà Tôn Phương Huệ, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2019 và bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Tây Hạ vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. Không rõ liệu họ có bị kết án hay không.

11 học viên ở thành phố Trung Vệ bao gồm: bà Cảnh Túc Linh, bà Ôn Túc Tú và bà Trương Túc Liên, đã bị bắt vào khoảng ngày 24 tháng 10 năm 2020 và đã bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên kể từ đó.

4 học viên còn lại ở thành phố Ngân Xuyên bao gồm: Bà Tống Tú Hoa, 72 tuổi, bị bắt từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019; Bà La Tân Bình, 66 tuổi, bị bắt vào ngày 18 tháng 8 năm 2020, và việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn; Bà Thiền Quý Trữ bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2020, và luật sư của bà đã yêu cầu cho bà được tại ngoại và một học viên khác ở độ tuổi 30 và không rõ tên.

4 học viên bị giam tại trại tạm giam thành phố Cố Nguyên

Bà Trương Quân Cầm và bà Trương Lợi Phương bị bắt vào tháng 9 năm 2019.

Bà Trần Thục Cầm, một bác sĩ 56 tuổi ở huyện Long Đức, bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2020. Việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn.

Ông Mã Trí Võ bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2020. Ông đã bị Tòa án Trung cấp thành phố Cố Nguyên xét xử vào ngày 19 tháng 11 năm 2020.

4 học viên bị giam tại trại tạm giam thành phố Thạch Chủy Sơn

Bà Sử Mai Lan, bà Dư Đức Chinh, bà Trần Tú Bình bị bắt vào ngày 30 tháng 4 năm 2020, và được thả vào tối cùng ngày. Họ bị bắt lại vào ngày 16 tháng 5 năm 2020, cùng với bà Lưu Thúy Mai. Bốn người trong số họ đã bị Viện kiểm sát quận Đại Vũ Khẩu truy tố vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 và đã chuyển vụ án của họ đến Tòa án quận Đại Vũ Khẩu vào khoảng ngày 15 tháng 11 năm 2020. Họ dự kiến ​​sẽ ra tòa vào ngày 8 tháng 12 năm 2020.

2 trường hợp bị bắt giữ khác

Ông Lý Kiến Huy, ở thành phố Ngân Xuyên, bị bắt vào ngày 13 tháng 9 năm 2019, bởi cảnh sát thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm. Việc bắt giữ ông đã được phê chuẩn vào ngày 6 tháng 11 năm 2019. Ông hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Bình Đông ở Tứ Bình. Có thông tin cho rằng cảnh sát Cát Lâm đã bắt ông vì đăng các bài báo về Pháp Luân Công trên Internet.

Ông Cao Binh, ở huyện Diêm Trì, bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, và không rõ vị trí nơi giam giữ hiện tại của ông là ở đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/27/415605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/2/188539.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share