Theo một phóng viên ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 27-11-2010] Vào ngày 9 tháng 11 năm 2010, đã có một cuộc vây bắt các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng ở huyện Lễ, Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

Phòng 610 huyện Lễ và Nhóm quốc nội của Đồn công an huyện Lễ đã hợp tác với nhau để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ở huyện Lễ. 12 học viên trong đó có cô Tăng Tiểu Linh, bà Bành Đông Liên, Khúc Gia Tân, Cốc Chí Hương, Cốc Chí Huy, Hùng Thụy Liên, Hứa Liên, Lục Tiểu Linh, và Trương Hợp đã bị đưa đến trại giam hay nhà tù.

Cô Tăng Tiểu Linh đã bị chặn lại và bị bắt giữ bởi công an trên đường về nhà sau khi đưa con của cô đến nhà trẻ. Nhà của cô sau đó bị lục soát. Các học viên khác bị bắt ở nơi làm việc, tại nhà, hay trên đường. Nhà của họ đã bị lục soát. Đợt bắt giữ đã bắt đầu vào buổi sáng và liên tục cho đến tận đêm.

15 ngày sau sự việc này, bà Bành Đông Liên đã qua đời. Bà là một kế toán về hưu 58 tuổi tại Công ty máy nông nghiệp của huyện Lễ. Bà đã bị Nhóm quốc nội của Đồn công an huyện Lễ bắt giữ. Bà đã qua đời tại Trại giam huyện Lễ.

Các viên chức ĐCSTQ tuyên bố rằng bà Bành đã qua đời do bị đau tim. Tuy nhiên, bà Bành chưa bao giờ có tiền sử bệnh tim, và bà có sức khỏe tốt trước khi bị bắt giữ. Hiện tại, các viên chức huyện Lễ đã không cho biết bất cứ thông tin nào về bà Bành. Chi tiết về cái chết của bà cần phải được điều tra thêm nữa. Phòng 610 huyện Lễ, Nhóm quốc nội, và trại giam phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà.

Phòng 610 ĐCSTQ đã đứng đằng sau mọi hoạt động. Phòng 610 huyện Lễ và phòng cấp cao của nó, Phòng 610 Thường Đức, và Phòng 610 của tỉnh Hồ Nam, tất cả đều có liên quan.

Từ đầu tháng 7 đến tận giữa tháng 8, Phòng 610 tỉnh Hồ Nam đã chuyển và tập hợp khoảng 39 chuyên gia “chuyển hóa” từ những Phòng 610 khác nhau ở tỉnh Hồ Nam, và mở một cơ sở tẩy não “kết nạp” cấp tỉnh ở Lao Đao Hà tại quận Khai Phúc, thành phố Trường Sa. (“Kết nạp” nghĩa là những học viên Pháp Luân Công vừa mới bị bắt thế vào những chỗ trống sau khi các học viên khác rời khỏi cơ sở). Dựa trên ước tính chưa đầy đủ, trong vòng 40 ngày, hơn 20 học viên từ Trường Sa, Ninh Hương, Lưu Dương, Bình Giang của Nhạc Dương, Vĩnh Hưng của Sâm Châu, và những nơi khác đã bị đưa đến Trại tẩy não Lao Đao Hà, có tên chính thức là “Trung tâm giáo dục hệ thống pháp luật Trường Sa.” Trong đầu tháng 9, Phòng 610 tỉnh Hồ Nam và Phòng 610 Hoài Hóa đã tổ chức một trại tẩy não ở thôn Doanh Khẩu tại quận Hồ Thiên Kiều ở Hoài Hóa. Nó đã giam giữ hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở các huyện tại Hoài Hóa và Quận tự trị Tương Tây. Hiện tại các cơ sở đang tích cực triển khai những hoạt động tẩy não. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng 610 tỉnh Hồ Nam, cơ sở tẩy não khác được mở ra ở Sâm Châu vào tháng 10 năm nay.

Hiện tại trong số 12 học viên bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 đã có bốn người về nhà. Bảy học viên, trong đó có cô Tăng Tiểu Linh, Khúc Gia Tân, Cốc Chí Huy, Cốc Chí Hương, Hùng Thụy Liên và Hứa Liên vẫn bị giam trong Trại giam huyện Lễ. Chúng tôi kêu gọi khẩn cấp đến cộng đồng quốc tế lên án Nhóm quốc nội của huyện Lễ và hành động tội lỗi của Phòng 610 tỉnh Hồ Nam, đồng thời cũng giúp ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công và giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Những đặc vụ và cá nhân liên quan:

Phòng 610 huyện Lễ: 011-86-0736-3245610
Đới Cương, trưởng phòng: 011-86-0736-3232626, 011-86-13807362897 (Cơ quan)

Nhóm quốc nội thuộc Đồn công an huyện Lễ:

La Mộng Phi, trưởng nhóm: 011-86-13807362284 (Cơ quan), 011-86-0736-3221923 (Nhà riêng)

Đồn công an huyện Lễ: 011-86-0736-3249015

Nhiễm Lê Minh, trưởng đồn và thư ký: 011-86-0736-3251099, 011-86-13907365552 (Di động)

Trại giam của huyện Lễ:
La Duyệt Bình, trưởng trung tâm: 011-86-13087369185 (Cơ quan), 011-86-0736-3249181(Nhà riêng)

Nhà tù huyện Lễ:
Lư Tiểu Bình, trưởng đội: 011-86-13908412435 (Cơ quan), 011-86-0736-3227212 (Nhà riêng)
Ban sự vụ chính trị huyện Lễ: 011-86-0736-3222500
Văn phòng quy định toàn diện: 011-86-0736-3128661
Văn phòng tư pháp huyện Lễ: 011-86-0736-3222733
Triệu Tân Xuân, giám đốc nhà tù: 011-86-13907366202 (Cơ quan)

Phòng pháp lý huyện Lễ
Số 49 đường Đông Nam Giang, 415500
Fax: 011-86-0736-3222926
Đàm Đại Võ, trưởng đồn: 011-86-0736-3135638 (Cơ quan), 011-86-0736-3259689 (Nhà riêng), 011-86-13907366475 (Cơ quan)

Văn phòng Viện kiểm sát huyện Lễ: 011-86-0736-3221427
Đinh Đại Huân, luật sư trưởng và thư ký: 011-86-0736-3126868, 011-86-13875115988 (Cơ quan)

Phòng 610 Thường Đức

Vạn Cách Tân, trưởng phòng,
Số điện thoại văn phòng và Fax: 011-86-0736-7786020
Cao Khoa, trưởng phòng
Ban sự vụ chính trị Thường Đức: 011-86-0736-7786298, 011-86-0736-7786255 (Fax)

Phòng 610 Hà Nam:

Thân Dục, trưởng phòng, cũng nắm giữ chức vụ trợ lý thư ký trong Ban sự vụ chính trị tỉnh Hồ Nam: 011-86-0731-82219065

Văn phòng chính: 011-86-0731-82215161, 011-86-0731-82219664, 011-86-0731-82219674 (Fax)

Ủy ban tỉnh Hồ Nam, số 1, đường Thiều Sơn, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, 410011
Ban sự vụ chính trị tỉnh Hồ Nam:
Lý Giang, thư ký, thành viên hội đồng ủy ban tỉnh và giám đốc của Văn phòng an ninh nhân dân tỉnh

Thân Dục, trợ lý thư ký, cũng là trưởng Phòng 610 tỉnh Hồ Nam, 011-86-0731-82219065

Văn phòng chính: 011-86-0731-82217776
Văn phòng: 011-86-0731-82217182, 011-86-0731-82215151 (Fax)

Ủy ban khu sân trong Hồ Nam, số 1, đường Thiều Sơn, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, 410011


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/27/彭冬莲被害死-湖南“六一零”难逃罪责-233007.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/12/9/121851.html
Đăng ngày: 20-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share