Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 16-11-2010] Học viên Pháp Luân Công 69 tuổi, ông Dương Thụ Tài ở thôn Lương Trại, tỉnh Hà Nam.

Ông Dương đã bị công an ở Đồn công an Lưu Điếm và Phòng 610 huyện Khai Phong bắt vào sáng ngày 6 tháng 3 năm 2009. Ông bị đưa đến Trại giam huyện Khai Phong, giống như một vài học viên địa phương bị bắt vào cùng ngày.

Ông Dương đã bị giam giữ bất hợp pháp trong bảy tháng. Sau đó ông bị kết án bốn năm tù và bị đưa đến Nhà tù huyện Tân Mật ở Trịnh Châu. Sức khỏe của ông Dương xấu đi khi ông ở đó, và ông đã được thả ra để chữa trị vào ngày 29 tháng 9 năm 2010, và đã qua đời 12 ngày sau đó.

Nhà tù huyện Tân Mật là một nhà tù cấp tỉnh. Nó được Phòng 610 tỉnh Hà Nam sử dụng như một trung tâm để bức hại các học viên Pháp Luân Công nam giới tại Hà Nam từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong hệ thống nhà tù là “Khu giáo dục”, một trong những nơi tồi tệ nhất, nơi họ dùng những cách tàn bạo với nỗ lực “chuyển hóa” các học viên.

Ông Tôn Bồi Kiệt, trưởng phòng Chính trị Nhân dân xã Trương Phán, đã bị kết án bốn năm tù. Ông Tôn đã bị tra tấn ở Nhà tù huyện Tân Mật đến khi ông bị nguy kịch. Ông được đưa về nhà vào tháng 1 năm 2005 và qua đời vào ngày 19 tháng 8 năm 2005.

Nhà tù huyện Tân Mật ở Trịnh Châu:

Địa chỉ: Hòm thư 841, số 61, Đông Đại lộ Tung Sơn, Tân Mật, tỉnh Hà Nam, 452370
Số văn phòng: 011-86-0371-69812604

Danh sách các lính canh tù làm việc tại Nhà tù huyện Tân Mật:

Dương Long Cát, phó quản lý nhà tù, điều khiển cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công trong tù
Đậu Tùng Bình, trưởng Phòng 610, và trợ lý Bao Toàn Hữu
Lý Hỷ Long, trưởng đội số 9
Ngưu Tiểu Học, trưởng nhóm kỷ luật ở đội số 9
Triệu Chiêm Mẫn, trưởng “Khu giáo dục”
Đồn công an xã Lưu Điếm ở huyện Khai Phong: 011-86-0378-6641110
Trưởng đồn Lữ Văn Nghĩa


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/16/69岁老人被河南新密监狱迫害致死-232589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/22/121543.html
Đăng ngày: 08–12– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share