Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Mỹ

[MINH HUỆ 18-11-2020] Trước khi Ban Biên tập Minh Huệ công bố bài viết “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”, tôi tin rằng tổng tuyển cử chỉ là vấn đề chính trị bình thường của con người. Chúng ta nên xem nhẹ cuộc bầu cử và không nên quan tâm đến nó.

Tuy nhiên, Ban Biên tập đề cập rằng, cuộc bầu cử của Hoa Kỳ lần này là một trận chiến giữa chính và tà, và ông Trump đã được “Thần chọn, để trở về truyền thống và giải thể Trung Cộng (ĐCSTQ).” Quả thực, chúng ta không nên đặt hy vọng vào người thường để chấm dứt cuộc bức hại. Nhưng nếu ông Trump là được Thần chọn, thì cho dù chúng ta không tham gia vào chính trị của người thường, tôi hiểu rằng, với tư cách là đệ tử Đại Pháp, việc bảo vệ sự lựa chọn của Thần và không để cho bóng ma chủ nghĩa cộng sản nắm quyền ở Hoa Kỳ chính là nhiệm vụ và một phần sứ mệnh của chúng ta. Làm như vậy có thể tác động trực tiếp đến việc bao nhiêu chúng sinh có thể được cứu thêm nữa.

Có lẽ cựu thế lực đã lợi dụng nhận thức của chúng ta về sự kiện này chỉ là việc của con người không liên quan gì đến chúng ta, và việc chúng ta không quan tâm đến sự kiện vũ trụ này đã trao cho chúng cơ hội để thực hiện hành vi gian lận. Vì cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc, chúng ta có thể bù đắp bằng cách coi đây là cơ hội để đề cao trong tu luyện, loại bỏ quan niệm người thường và phát chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ bóng ma cộng sản và ngăn chặn nó nắm quyền tại Hoa Kỳ.

Đây cũng có thể là cơ hội tốt để các học viên phương Tây chúng ta hiểu rõ hơn về chủ nghĩa cộng sản và ảnh hưởng của nó ở phương Tây. Những ai chưa hiểu rõ có thể đọc cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta trên trang web của The Epoch Times và sẽ thu được lợi ích.

Trên đây chỉ là thể ngộ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/18/188315.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share