Bài viết của Trịnh Ngôn, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-11-2020] Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm chấm dứt các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Động thái này được coi là một bước quan trọng nữa trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump nhằm chống lại tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ĐCSTQ đang tìm cách biến Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) thành một “quân đội đẳng cấp thế giới” vào năm 2049. Với sự kết hợp quân-dân sự (MCF), ĐCSTQ đang “có được tài sản trí tuệ, các nghiên cứu quan trọng, và tiến bộ công nghệ của người dân, nhà nghiên cứu, học giả và công nghiệp tư nhân thế giới nhằm thúc đẩy mục tiêu quân sự của nó. ĐCSTQ đang tổ chức lại doanh nghiệp khoa học và công nghệ Trung Quốc một cách có hệ thống nhằm đảm bảo những phát kiến ​​mới có thể đồng thời thúc đẩy cả phát triển kinh tế lẫn quân sự.”

Năm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chỉ định 31 công ty Trung Quốc trở thành các công ty quân sự Trung Quốc và có quan hệ chặt chẽ hoặc chịu sự kiểm soát của PLA. Trong đó có nhiều công ty hoạt động trực tiếp tại Hoa Kỳ và được giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ như Tập đoàn Công nghiệp Hàng không của Trung Quốc, Huawei và Hangzhou Hikvision.

Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết trong một tuyên bố rằng “Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác thị trường vốn Hoa Kỳ rõ ràng là một mối nguy hiện hữu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Chúng ta không bao giờ có thể đặt lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Phố Wall cao hơn người lao động, và các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Mỹ.”

Dưới đây là toàn văn sắc lệnh đã được gửi tới Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện. Sắc lệnh này hiện được đăng trên trang chủ của Nhà Trắng.

Căn cứ vào Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (50 USC 1701 và tiếp theo) (IEEPA), Đạo luật về Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia (50 USC 1601 và tiếp theo), và mục 301 của tiêu đề 3, Bộ luật Hoa Kỳ, tôi xin báo cáo rằng tôi đã ban hành Sắc lệnh Tổng thống để tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với mối đe dọa do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) gia tăng khai thác vốn của Hoa Kỳ để cung cấp tài nguyên cho hoạt động phát triển và hiện đại hóa quân đội, hoạt động tình báo, và các bộ máy an ninh khác của nước này; điều này đã cho phép CHNDTH trực tiếp đe dọa quê hương Hoa Kỳ của chúng ta và các lực lượng Hoa Kỳ ở nước ngoài, kể cả bằng việc phát triển và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường tiên tiến, và những hành động độc hại trên không gian mạng chống lại Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ.

Thông qua chiến lược quốc gia kết hợp quân-dân sự, CHNDTH đã tăng cường quy mô của tổ hợp công nghiệp-quân sự của chính quyền này bằng cách buộc các công ty dân sự Trung Quốc hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự của họ. Các công ty đó, mặc dù bề ngoài vẫn là tư nhân và dân sự, nhưng lại trực tiếp hỗ trợ các cơ quan quân sự, tình báo, và an ninh của CHNDTH và viện trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa của các cơ quan này. Đồng thời, họ huy động vốn bằng cách bán chứng khoán cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch trên các sàn giao dịch công chúng cả ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài, vận động các nhà cung cấp chỉ số và quỹ đầu tư của Hoa Kỳ đưa các chứng khoán này vào danh sách niêm yết trên thị trường, và tham gia vào các hoạt động khác nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn vốn của Hoa Kỳ. Bằng cách này, CHNDTH đã lợi dụng các nhà đầu tư Hoa Kỳ để cung cấp vốn cho hoạt động phát triển và hiện đại hóa quân đội của mình.

Sắc lệnh này nghiêm cấm một số giao dịch nhất định liên quan đến những chứng khoán được mua bán công khai, hoặc bất kỳ chứng khoán nào phái sinh từ hoặc được thiết kế nhằm tạo điều kiện đầu tư vào các chứng khoán như vậy, của bất kỳ doanh nghiệp quân sự nào Trung Cộng. Các công ty này nằm trong danh sách mà Bộ Quốc phòng đã hoặc sẽ nêu tên, theo mục 1237 của Luật Công 105-261 đã sửa đổi, hoặc do Bộ trưởng Tài chính dựa vào các tiêu chí tương tự để xác định là doanh nghiệp quân sự của Trung Cộng hoặc các công ty con của chúng. Sắc lệnh này cũng nghiêm cấm các giao dịch cố tình trốn hoặc tránh, hoặc có mục đích trốn hoặc tránh các điều khoản cấm của sắc lệnh.

Tôi đã trao quyền cho Bộ trưởng Tài chính sau khi tham vấn Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc gia và những người đứng đầu các cơ quan và bộ phận hành pháp khác phù hợp, để thực thi các hành động trên, bao gồm cả việc ban hành các quy tắc và quy định thích hợp, và sử dụng tất cả các quyền hạn khác do IEEPA trao cho Tổng thống, để thực thi Sắc lệnh này khi cần thiết. Tất cả các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ đều được yêu cầu thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong thẩm quyền của mình để thực thi các điều khoản của Sắc lệnh này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/415073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/14/188251.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share