– Đôi chút giao lưu về cuộc bầu cử Mỹ hiện nay –

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Toronto

[MINH HUỆ 19-11-2020] Tôi ngộ ra rằng: Đại chiến chính tà tại nhân gian là trận chiến giữa TT Trump và Biden, còn trận chiến Thần-ma tại không gian khác là trận chiến giữa đệ tử Đại Pháp và tà ma. Nếu chúng ta không đánh bại tà ma ở không gian khác, TT Trump sẽ không thể thắng cuộc bầu cử tại nhân gian. Chúng ta không thể cứ chỉ chờ đợi tin tốt của TT Trump mỗi ngày mà không làm cho tốt việc của mình tại không gian khác.

Trạng thái chính xác là, mỗi ngày chúng ta phải trảm yêu trừ ma tại không gian khác, mà trong không gian này, chúng ta sẽ “vô sở cầu nhi tự đắc” – TT Trump thắng cử. Những gì chúng ta luyện hàng ngày chính là “Thần thông gia trì pháp”, dùng thần thông của chúng ta phát chính niệm thanh trừ tà ma tại không gian khác. Đây chính là sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp.

Tôi còn ngộ ra rằng: Bài kinh mới của Sư phụ “Đại tuyển” và bài viết “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm” của Ban biên tập Minh Huệ, chính là nhằm khuyến khích đệ tử Đại Pháp chúng ta nắm bắt thời điểm cuối cùng của cuộc bầu cử, vận dụng thần thông của chúng ta và phát chính niệm cường đại, thanh trừ tà ma ở không gian khác, hỗ trợ TT Trump tái đắc cử.

Điều này sẽ thay đổi nước Mỹ, thay đổi Trung Quốc và cũng thay đổi cả nhân loại. Đây chính là điều mà Sư phụ muốn, và đây chính là đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Đây là sự vĩ đại của Đại Pháp!

Trên đây là chút thể ngộ cá nhân, có điểm nào không phù hợp mong các đồng tu chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/神魔之争在另外空间是大法弟子与邪魔的战争-415314.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share