Cảm nhận khi đọc kinh văn mới “Đại tuyển” của Sư phụ

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 10-11-2020] Sư phụ đăng kinh văn mới “Đại tuyển” (Tổng tuyển cử) vào ngày 8 tháng 11 năm 2020. Vừa mới đọc, tôi lý giải “Đại tuyển” này là bầu cử tổng thống Mỹ, tức là một loại hoạt động xã hội của nhân loại, chế độ và hình thức tuyển cử của quốc gia dân chủ. Nhưng hiện nay tôi lại có lý giải sâu hơn về hai chữ “đại tuyển” trong tiêu đề kinh văn mới này của Sư phụ.

Tôi nhận thức rằng, lần bầu cử tổng thống Mỹ hiện nay là trận đại chiến giữa chính và tà, quan hệ đến tương lai của nhân loại. Trên bề mặt chỉ là nước Mỹ đang tuyển cử tổng thống, kỳ thực, lần tuyển cử này thực chất là quan hệ đến vấn đề nhân loại là [muốn] quay về truyền thống hay phá hoại truyền thống, có muốn chủ nghĩa cộng sản tà ác và tà đảng Trung Cộng hay không. Toàn thế giới đều đang chú tâm theo dõi, ảnh hưởng rất lớn, độ lớn phạm vi liên quan đến là trước giờ chưa từng có. Vô số người đều có một cơ hội biểu lộ rõ thái độ của mình giữa chính và tà, Thiện và ác, tốt và xấu này.

Là ủng hộ ông Trump – người mà Thần chọn – để quay về truyền thống, giải thể Trung Cộng? Hay là ủng hộ đối phương muốn phá hoại truyền thống, muốn làm ra bộ cái thứ chủ nghĩa xã hội của Trung Cộng ở Mỹ quốc thậm chí là toàn cầu kia? Người biết về việc này, dùng ngôn từ hành động thực tế ủng hộ ai, kỳ thực chính là thực hiện việc tuyển trạch cho tương lai sinh mệnh của mình [được] lưu lại hay là bị đào thải. Bởi vì số người trên toàn thế giới liên quan đến quá nhiều, cho nên tôi nhận thức được đây chính là một lần “đại tuyển” để sinh mệnh tuyển trạch tương lai cho mình trên phạm vi cực lớn toàn cầu.

Trong quá trình học kinh văn mới của Sư phụ, tôi còn ngộ được những vấn đề sau:

1. Các loại loạn tượng biểu hiện ra trong lần bầu cử Mỹ quốc lần này, là biểu hiện ở nhân gian của ma đỏ đang vùng vẫy trước khi chết. Vậy nhưng, ma cao một thước, Đạo cao một trượng. Giao tranh Thần-ma, đại chiến chính tà là một cách nói mà con người có thể lý giải, ở không gian khác, các chính Thần ở tầng thứ cao hơn trợ Sư chính Pháp muốn thanh trừ ma ở tầng thấp thì chỉ là chuyện trong một niệm và trong nháy mắt. Kết cục cuối cùng sớm đã định xong rồi. Sở dĩ ma đỏ hiện giờ có thể làm loạn ở đây, là Thần muốn lợi dụng biểu hiện tất nhiên của ma đỏ để nhìn rõ trạng thái tâm tính chân thực của mỗi sinh mệnh trên thế gian, từ đó xác định vị trí tương lai mà họ đáng có được cho những sinh mệnh này.

Chẳng phải chúng ta đã thấy rồi sao? Ngay tại lúc mà bầu cử Mỹ còn chưa xác định thắng thua cuối cùng, một số quốc gia và địa phương đã chúc mừng cái phe phá hoại truyền thống, muốn làm chủ nghĩa xã hội của Trung Cộng kia rồi. Có một số là khiến người ta thật không ngờ tới. Kỳ thực điều này cũng không có gì lạ – chính tại trong rối ren tranh tối tranh sáng này, con người mới biểu hiện ra nội tâm chân thực của họ, mới có thể nhìn ra xu hướng giá trị đạo đức chân thực trong nội tâm họ, mới có thể nhìn ra cách nghĩ chân thực của nội tâm họ là coi trọng lợi ích và hiện thực.

2. Các loại hiện tượng gian lận biểu hiện ra trong lần bầu cử Mỹ, cũng nên khiến người tu luyện chúng ta có một nhận thức thanh tỉnh về bất kể một loại chế độ xã hội nào của nhân loại: Bất kể chế độ của nhân loại nào đều có tệ đoan của nó tồn tại. Trong loạn thế, trong xã hội nhân loại khi nhân tâm không tốt nữa, những tệ đoan này lại càng nổi cộm, càng bị tà ma và người xấu dùi vào sơ hở. Chế độ xã hội nào cũng đều không cứu được chúng sinh thời kỳ mạt kiếp, chỉ có những người nhân tâm trở nên tốt đạo đức hồi thăng mới có thể được cứu, chỉ có Đại Pháp mới có thể thật sự khiến nhân tâm trở nên tốt, mới có thể thật sự cứu chúng sinh. Cho nên chúng ta phải buông bỏ chấp trước vào chế độ xã hội của nhân loại.

Trong loạn thế thời mạt kiếp, bất kể tôn giáo trong lịch sử chỉ để lưu lại văn hóa cho nhân loại cũng sớm không cứu nổi con người, hiện nay trong tôn giáo biểu hiện ra một số thần tích, kỳ thực là Sư phụ và Đại Pháp trân quý cái niệm tín Thần của con người, mà trợ giúp họ [mà thôi].

Chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới là thật sự đang cứu chúng sinh, đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất khiến thế nhân được cứu ở thế gian mà Sư phụ an bài.

3. Trong lần “đại tuyển” của sinh mệnh này, thế nhân và chúng sinh tìm về lương tri và kiên trì chính nghĩa mới có thể có sự tuyển trạch chính xác, mới có thể đắc cứu. Những sinh mệnh đạo đức bại hoại, coi trọng lợi ích, từ đó không còn lương tri, không có quan niệm về Thiện ác thị phi kia rất có thể sẽ thuận theo sự tuyển trạch sai lầm mà đi đến diệt vong.

Đây là thời khắc then chốt sinh tử tồn vong của lượng chúng sinh vô cùng lớn, đệ tử Đại Pháp chúng ta lúc này nên sắp đặt cho chính vai trò và vị trí của mình, dùng chính niệm cường đại mà Sư phụ ban cho, ủng hộ chính nghĩa và lương tri, vì nhân tố chính chịu trách nhiệm. Giải thể tất cả tà ác cản trở việc chúng sinh được đắc cứu, khiến nhiều chúng sinh hơn nữa có thể có tuyển trạch chính xác, từ đó được cứu.

Chú thích của người dịch: “Đại tuyển” trong tiếng Hán có nghĩa bề mặt là bầu cử hoặc tổng tuyển cử.


Bản tiếng hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/生命的「大選」-414929.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share