Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2010] Bà Kiều Thục Cần, 60 tuổi, đã qua đời vào ngày 16 tháng 5 năm 2010, sau khi trải qua 11 năm bị bức hại tàn bạo bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì niềm tin của bà vào Pháp Luân Công. Trước khi chết, bà Kiều đã chịu đựng sự sách nhiễu, và nhiều lần bị bắt giữ và giam cầm bất hợp pháp. Bà cũng bị buộc phải rời nhà và trốn tránh.

Bà Kiều bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, kết quả là bệnh phụ khoa mà bà chịu đựng đã biến mất mà không cần sự điều trị nào. Sau khi chứng kiến Pháp Luân Công đã đem lại lợi ích cho mẹ họ như thế nào, hai con gái của bà cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Kiều và hai người con gái đã mạo hiểm an toàn của bản thân để nói với mọi người về Pháp Luân Công, chia sẻ những trải nghiệm diệu kỳ của họ với mọi người.

Tháng 11 năm 2002, bà Kiều Thục Cần cùng với nhiều đồng tu đã đến Bắc Kinh để dán những tờ rơi quanh Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi họ trở về tỉnh Cát Lâm. Họ đã xoay sở để đem những bài giảng mới của người sáng lập Pháp Luân Công cho những đồng tu bị giam giữ phi pháp trong một trại tẩy não.

Tháng 12 năm 2004, bà Kiều đã bị bắt phi pháp trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó bà đã bị bắt giam vào Trại giam thành phố Hoa Điện.

Tháng 11 năm 2008, bà Kiều lại bị bắt trong khi đang bảo vệ cho việc trả tự do của những đồng tu bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Cửu Đài. Sau đó bà đã bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Ngũ Thiên trong năm ngày.

Hai người con gái của bà Kiều cũng chịu đựng sự bức hại của ĐCSTQ. Người con gái lớn của bà đã bị giam tại một trại lao động cưỡng bức trong ba năm vì tập luyện Pháp Luân Công, và người con gái thứ hai đã bị kết án năm năm tù vì tập luyện Pháp Luân Công và hiện tại bị giam trong Nhà tù nữ Cát Lâm.

Lần bức hại lâu dài gần đây nhất đã làm hại thể xác và tinh thần của bà Kiều rất nhiều. Bà qua đời vào ngày 16 tháng 3 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/29/231625.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/5/121256.html
Đăng ngày: 16– 11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share