[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở khắp mọi miền Trung Quốc kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu; Hải Nam (4); những đệ tử lưu lạc không nhà ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (2); Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (4); thành phố Huỳnh Dương, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam; thành phố Hạng Thành, Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam; Trầm Khâu, Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (2); thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam; Văn Xương, tỉnh Hà Nam; Quỳnh Hải, Hà Nam; Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (5); khu Kinh Khai, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam; Tân Mật, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam; huyện Thông Hứa, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam; Nam Dương, Hà Nam; Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam (2).

Nhóm học Pháp ở Trầm Khâu, Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam; thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam; Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam; Tân Mật, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-33条–413166.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share