[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các thành phố, huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thẩm Dương (2), cơ quan hành pháp, Thiểm Tây, An Huy, ngành giao thông ở Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ, Cáp Nhĩ Tân (2), hệ thống hành chính ở Hà Bắc, ngành giáo dục ở Uy Hải, ngành giáo dục ở Thiểm Tây, đại học kỹ thuật ở tỉnh Hồ Nam, Hà Bắc, Tần Hoàng Đảo, Hồ Bắc, mỏ dầu Tây Nam, Quản Đông, đệ tử Đại Pháp bị bức hại phi pháp tại Sơn Đông,  cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại lục.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–413176.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share