[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Liêu Ninh: Liêu Ninh (2); Doanh Khẩu; khu Bá Ngư Khuyên; Thiết Lĩnh; Hồ Lô Đảo (2); Đan Đông; Phụ Tân (4); trấn Đằng Ngao, Hải Thành, An Sơn; An Sơn; Thanh Hà, Thiết Lĩnh;

Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh: Cẩm Châu (6); Lăng Hải; huyện Nghĩa; khu Hóa Công; và các nhóm học Pháp ở Cẩm Châu (6); thị trấn Dư Tích, Lăng Hải (2).

Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh: huyện Thanh Nguyên; huyện Tân Tân; thị trấn Nam Tạp Mộc, huyện Tân Tân; núi Hồng Thấu, huyện Thanh Nguyên.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-37条–413173.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share