[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang; khu Ngang Ngang Khê, Tề Tề Cáp Nhĩ; khu Tích Đạo, thành phố Kê Tây; quận Hằng Sơn, thành phố Kê Tây (4); quận Lê Thụ, thành phố Kê Tây (2); thành phố Hổ Lâm, thành phố Kê Tây (3); thành phố Tuy Hóa (3); huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà (2); Hải Lâm, Mẫu Đan Giang (2); Mẫu Đan Giang (2); khu Ngân Lãng, Đại Khánh; quận Nhượng Hồ Lộ, Đại Khánh; thành phố Mật Sơn, thành phố Kê Tây (5); và các nhóm học Pháp ở thành phố Mật Sơn, thành phố Kê Tây (3); thành phố Triệu Đông, thành phố Tuy Hóa.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-32条–413168.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share