[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Nội Mông Cổ: Bình Trang, Xích Phong; Hô Hòa Hạo Đặc (2); Xích Phong (6); Ninh Thành, Xích Phong; Ngạc Nhĩ Đa Tư; khu tự trị Xích Phong; Ngao Hán kỳ, khu tự trị Xích Phong; khu tự trị thành phố Nha Khắc Thạch, Hô Luân Bối Nhĩ; Nguyên Bảo Sơn, Xích Phong; Hải Lạp Nhĩ, Hô Luân Bối Nhĩ; Hoắc Lâm Quách Lặc, Thông Liêu (2); Ba Lâm Tả kỳ, Xích Phong; và các nhóm học Pháp ở Nguyên Bảo Sơn, Xích Phong; Tích Lâm Quách Lặc Minh, Tích Lâm Hạo Đặc; Tích Minh Đa Luân; Nội Mông Cổ (2).

Ninh Hạ: khu Huệ Nông, thành phố Thạch Chủy Sơn (2).

Tỉnh Thanh Hải: thành phố Cách Nhĩ Mộc, Hải Tây Châu; Thanh Hải (3); huyện Hỗ Trợ, địa khu Hải Đông; Tây Ninh; quận Hoàng Trung, Tây Ninh.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-33条–413174.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share