[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Giang Tây: quận Quảng Phong, thành phố Thượng Nhiêu (2); Nghi Xuân; Nam Xương; quận mới Hồng cốc than, thành phố Nam Xương; quận Thanh Sơn Hồ, Nam Xương; Kinh Khai, Nam Xương; thị trấn Cảnh Đức; Bình Hương, Giang Tây; Thụy Xương, Cửu Giang; Tân Dư; và các nhóm học Pháp ở Ưng Đàm; Cửu Giang.

Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: Thẩm Dương (10); Tô Gia Truân; huyện Khang Bình; quận Tân Thành Tử; Đại Đông (2); và các nhóm học Pháp ở Khang Bình; quận Trầm Hà; quận Thiết Tây.

Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh: huyện Triều Dương; thành phố Triều Dương (3); Lăng Nguyên; và nhóm học Pháp ở Triều Dương.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-38条–413171.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share