[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở khắp mọi miền Trung Quốc kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (3); Chu Khẩu, Hà Nam; tỉnh Hà Nam; thành phố Tháp Hà, tỉnh Hà Nam; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang (6); Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang (3); thôn Hồng Vệ, Đại Khánh, Hắc Long Giang; Đại Khánh, Hắc Long Giang (3); thôn mới Đông Phong, khu Tát Nhĩ Đồ, Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang (2);  thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam; thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam; thị trấn Tân trạm, huyện Triệu Nguyên, Đại Khánh, Hắc Long Giang.

Các nhóm học Pháp ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; thị trấn Tân trạm, huyện Triệu Nguyên, Đại Khánh, Hắc Long Giang.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–413167.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share