[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm: Trường Xuân (8); Hoa Điện, thành phố Cát Lâm; huyện Vĩnh Cát, thành phố Cát Lâm; quận Long Đàm; Diên Biên châu, Cát Lâm; khu Lục Viên; Đức Huệ; quận Cao Tân; Cửu Đài; Xương Ấp, Cát Lâm; Giao Hà, Cát Lâm; và các nhóm học Pháp ở Cát Lâm; Trường Xuân; nhóm giảng chân tướng cứu người ở thành phố Du Thụ, Trường Xuân.

Tỉnh Giang Tô: Bình Hương; Thụy Xương, Cửu Giang; Đông Hồ, Nam Xương; Cửu Giang (3); Nam Xương (2); tân khu Giang Bắc, Nam Kinh; Cống Châu (2); Kinh Khai, Nam Xương; và các nhóm học Pháp ở thành phố Nam Kinh; quận Liêm Khê, Cửu Giang.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-35条–413170.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share