[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Lâm Nghi kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại quận Lan Sơn (03); một nhóm học Pháp tại Lâm Nghi (04); toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Phí; đệ tử Đại Pháp tại khu công nghiệp huyện Mông Âm; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Bình Ấp; một đệ tử Đại Pháp tại huyện Nghi Thủy; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Mông Âm; đệ tử Đại Pháp tại Vân Mông, Mông Âm; đệ tử Đại Pháp tại Lâm Nghi; một gia đình ba đệ tử Đại Pháp tại hyện Nghi Thủy; một nhóm học Pháp tại Mông Âm (02); một nhóm học Pháp tại Lan Sơn; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại trấn Đào Khư, huyện Mông Âm; một nhóm học Pháp tại trấn Đào KHư, huyện Mông Âm; đệ tử Đại Pháp tại huyện Phí; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại trấn Đóa Trang, huyện Mông Âm; một đệ tử Đại Pháp cao niên và gia đình tại huyện Mông Âm; đệ tử Đại Pháp tại huyện Nghi Thủy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/临沂大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–413012.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share