[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Đại Khánh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Khánh (14); huyện Triệu Nguyên; Tân Triều; Hậu Long; Long Phượng; Nhượng Hồ Lộ; tiểu khu Long Nam; Long Cương; huyện Triệu Nguyên (03).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–413028.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share