[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Lang Phường kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Phách Châu (02); Lang Phường (09.); thành phố Tam Hà (08); nội thành thành phố Tam Hà; huyện Vĩnh Thanh; huyện Đại Thành; huyện Văn An; Trường Xuân (02); khu khai phát Yến Giao; đường tây Ngân Hà.

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/廊坊大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–413040.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share