[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Đường Sơn kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đường Sơn (18); quận Lộ Bắc; quận Cổ Dã; quận Phong Nhuận (03); thành phố Loan Châu(04); thành phố Tuân Hóa; huyện Loan Nam (02); quận Lộ Nam (02); quận Phong Nam và quận Lộ Nam.

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/唐山大法弟子恭祝师尊中秋好-33条–413025.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share