[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Cát Lâm kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cát Lâm; một nam đệ tử Đại Pháp dân tộc Triều Tiên tại thành phố Cát Lâm; đệ tử Đại Pháp tại Long Đàm; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cát Lâm (02); một nhóm học Pháp tại thành phố Cát Lâm (03); đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hoa Điện (02); đệ tử Đại Pháp tại khu công nghệ cao Phong Mãn; một gia đình ba đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cát Lâm (02); một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cát Lâm (07); bảy đệ tử Đại Pháp tại khu công nghệ cao thành phố Cát Lâm; một nhóm giảng chân tướng tại thành phố Cát Lâm; một gia đình bốn đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cát Lâm; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cát Lâm; một nhóm học Pháp tại Giang Mật Phong quận Long Đàm; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại quận Xương Ấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/吉林市大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–413022.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share