[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Bảo Định kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp và gia đình tại huyện Lễ; đệ tử Đại Pháp tại thông Thành Đông; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Trác Châu (02); một đệ tử Đại Pháp tại Phụ Bình; đệ tử Đại Pháp tại Bảo Định; một đệ tử Đại Pháp tại huyện Vọng Đô; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại thành phố Bảo Định; đệ tử Đại Pháp tại huyện Định Hưng; một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cao Bi Điếm (02); toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Định Hưng; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thôn Đông Mã Doanh, thành phố Cao Bi Điếm; một đệ tử Đại Pháp và gia đình tại huyện Định Hưng; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thôn Tân Kiều, thành phố Cao Bi Điếm; đệ tử Đại Pháp tại Mãn Thành, thành phố Bảo Định; đệ tử Đại Pháp tại huyện Lai Thủy; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Bạch Câu; một đệ tử Đại Pháp tại Trác Châu (02); đệ tử Đại Pháp tại khu vực miền núi huyện Lai Thủy (02); đệ tử Đại Pháp tại Cao Bi Điếm; một nhóm học Pháp tại huyện Bác Dã; một đệ tử Đại Pháp và gia đình tại huyện Bác Dã; một đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Bác Dã; một nhóm học Pháp tại thành phố Định Châu; đệ tử Đại Pháp tại thôn Thành Đông, huyện Bác Dã; một đệ tử Đại Pháp tại Thuận Bình; một đệ tử Đại Pháp và gia đình tại huyện Khúc Dương.

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–413017.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share