[MINH HUỆ 1-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Duy Phường tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Duy Phường (9); Tiểu tổ học Pháp ở thành phố Duy Phường (4); Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở thành phố Duy Phường; Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Xương Lạc (2); Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Xương Ấp (2); Hai tiểu tổ học Pháp ở thành phố Chư Thành; Tiểu tổ học Pháp ở thành Bắc thành phố Cao Mật; Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thọ Quang; Gia đình vợ chồng và hai con là đệ tử Đại Pháp cùng người nhà ở thành phố An Khâu; Tiểu tổ học Pháp ở thành phố Thọ Quang; Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Hạp Sơn, quận Phường Tử; Tiểu tổ học Pháp gồm hơn 20 đệ tử Đại Pháp cùng người thân bạn bè ở quận Khuê Văn; Nhóm học Pháp gồm 20 đệ tử Đại Pháp ở trấn Vu Hà, quận Duy Thành; Gia đình gồm ba đệ tử Đại Pháp cùng mẹ ở quận Cao Mật; Tiểu tổ học Pháp ở quận Khuê Văn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–413056.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share