[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Giai Mộc Tư kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hai chị em đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư; đệ tử Đại Pháp tại huyện Hoa Nam; một gia đình bốn người tại thành phố Phú Cẩm; một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Phủ Viễn, Hắc Long Giang; nhóm đệ tử Đại Pháp trẻ tại Giai Mộc Tư; một nhóm học Pháp gia đình và toàn gia tại Giai Mộc Tư; đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư (06); một đệ tử Đại Pháp tại thông Tứ Mã Giá, huyện Hoa Xuyên; một nhóm học Pháp tại Kiều Nam; một nhóm học Pháp tại Giai Mộc Tư; một nhóm học Pháp tại huyện Thang Nguyên; đệ tử Đại Pháp tại Hoành Đầu Sơn, huyện Hoa Xuyên; một đệ tử Đại Pháp tại huyện Thang Nguyên; đệ tử Đại Pháp ở khu tây Giai Mộc Tư; gia tộc đệ tử Đại Pháp họ Lữ tại huyện Hoa Nam; một đệ tử Đại Pháp 82 tuổi tại huyện Hoa Nam; đệ tử Đại Pháp và gia đình bốn thế hệ tại Hoa Nam; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại  huyện Hoa Nam; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Phủ Viễn, Hắc Long Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–413016.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share