[MINH HUỆ 1-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bản Khê tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Hoàn Nhân (8); Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Bản Khê (6); Đệ tử Đại Pháp ở thôn Vọng Thành, trấn Thanh Hà Thành, huyện tự trị dân tộc Mãn Bản Khê; Một gia đình bốn thành viên là đệ tử Đại Pháp ở Bản Khê; Đệ tử Đại Pháp ở quận Minh Sơn; Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở huyện Hoàn Nhân; Một gia đình ba thành viên là đệ tử Đại Pháp ở Bản Khê; Đệ tử Đại Pháp ở huyện tự trị dân tộc Mãn Bản Khê; Một gia đình năm thành viên là đệ tử Đại Pháp ở Bản Khê; Đệ tử Đại Pháp ở trấn Thanh Hà Thành, huyện tự trị dân tộc Mãn Bản Khê (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/本溪大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–413047.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share