[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Trương Gia Khẩu kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Hoài An (02); Tuyên Hóa; huyện Hoài Lai (02); huyện Úy (05); huyện Trác Lộc (03); huyện Khang Bảo; huyện Xích Thành (03); thông Tây Hà, phía Tây thị trấn Hợp Doanh, huyện Úy Tuyên Hóa; một dt tại Trương Gia Khẩu; một nhóm học Pháp tại Trương Gia Khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/张家口大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–413041.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share