[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Đại Liên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Đại Liên (21); khu Cam Tỉnh Tử (02); Lữ Thuận (02); Phổ Lan Điếm; Kim Châu (03).

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-29条–413029.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share