[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trầm Dương tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tân Trầm Bắc (7); Tô Gia Truân (01); Hoàng Cô (3); Thiết Tây (2); Khu Khai phát Kinh tế (01); huyện Khố (01); cùng đệ tử và toàn gia đệ tử Đại Pháp ở Trầm Dương (7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/413124.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share