[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Vô Cực (3); Bình Sơn (2); Tân Nhạc (01); Tân Hoa (2); Kiều Tây (01); Cảo Thành (01); Trưởng An (01); Tân Tập (01); Chính Định (01), cùng các nhóm học Pháp, gia đình đệ tử Đại Pháp, cán bộ công chức minh chân tướng ở Thạch Gia Trang (9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/413127.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share