[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Vô Cực (01); Dụ Hoa (2); Tân Hoa (2); Thanh Viên Nhai(01); Thâm Trạch (01); Cao Ấp (2); Bắc Đại Nhai (2); Loan Thành (01); Nam Đại Nhai (01); Tân Tập (4); Cảo Thành (01); Lộc Tuyền (01); Bình Sơn (01), Thạch Gia Trang (8).

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/413139.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share