[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp trong các hạng mục giảng chân tướng tại các địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Hán Trung thuộc Thiểm Tây (2); tỉnh Tứ Xuyên; địa khu Khách Thập thuộc Tân Cương; một điểm sản xuất tài liệu ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên; Chiêu Viễn thuộc Sơn Đông; quận A Thành thuộc Cáp Nhĩ Tân; Tấn Thành thuộc Sơn Tây; tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Giao Hà thuộc Cát Lâm; Hàm Đan thuộc Hà Bắc; quận Mạch Tích thuộc Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc; Mẫu Đan Giang thuộc Hắc Long Giang; huyện Lục Xuyên thuộc Quảng Tây; An Sơn thuộc Liêu Ninh; Bộc Dương thuộc Hà Nam; Tuy Hóa thuộc Hắc Long Giang; An Sơn thuộc Liêu Ninh; thành phố Thượng Hải; Đại Đồng thuộc Sơn Tây; Côn Minh thuộc Vân Nam; Phúc Châu thuộc Phúc Kiến; Thạch Cảnh Sơn thuộc Bắc Kinh; Xích Phong thuộc Nội Mông Cổ; Tam Á thuộc Hải Nam; Quý Dương thuộc Quý Châu; huyện Long Đức thuộc Ninh Hạ; Thiên Môn thuộc tỉnh Hồ Bắc; Tân Tập thuộc tỉnh Hà Bắc; Thạch Cảnh Sơn thuộc Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/中国各地讲真相大法恭祝师父中秋节快乐-412999.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share