[MINH HUỆ 1-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tần Hoàng Đảo kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Thanh Long; Toàn thể gia đình đệ tử Đại Pháp ở huyện Thanh Long, thành phố Tần hoàng Đảo; toàn thể đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc (7); nhóm học Pháp ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc (10) ; đệ tử Đại Pháp và gia đình ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc (3); toàn thể đệ tử Đại Pháp khu Bắc Đái Hà; đệ tử Đại Pháp cùng gia nhân ở huyện tự trị dân tộc Mãn ở Thanh Long, thôn Đại Thạch Lĩnh; nhóm học Pháp khu Hải Cảng; chín đệ tử Đại Pháp ở khu Sơn Hải Quan; hai mẹ con ở Tần hoàng Đảo; đệ tử Đại Pháp cùng người nhà đã minh bạch chân tướng ở khu Bắc Đái Hà; điểm học Pháp ở thị trấn Vu Lam, huyện Thanh Long.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/秦皇岛大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–413061.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share