[MINH HUỆ 1-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thị trấn Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Các đệ tử Đại Pháp ở Mã Trượng, khu Long Cảng; Liêu Kiến, Tuy Trung; đệ tử Đại Pháp cùng toàn gia đình ba thế hệ ở Hồ Lô Đảo (3); đệ tử Đại Pháp ở khu công nghiệp Hồ Lô Đảo (2), nhóm học Pháp ở Tân Khu, toàn thể đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh (3); thị trấn Cương Truân (2); đệ tử Đại Pháp ở Tân Khu; toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Hưng Thành (3); toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Kiến Xương; đệ tử Đại Pháp khu Liên Sơn; nhóm học Pháp ở huyện Tuy Trung.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/葫芦岛大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–413064.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share