Bài viết của học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2010] Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện lần thứ 7 trên Internet cho các học viên tại Trung Quốc hiện đang kêu gọi gửi bài viết. Từ các cuộc đàm luận với các học viên khác, tôi đã biết rằng hầu hết họ rất trân quý những kỷ niệm của việc học nhóm, tập công nhóm, và hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đã được tổ chức trước ngày 20 Tháng 7 năm 1999. Sau đó, môi trường không cho phép các hoạt động như thế này tồn tại nữa. Tuy nhiên, bởi vì “đại đạo vô hình”, các học viên hải ngoại đã tạo ra một môi trường thực sự nơi các học viên Trung Quốc vẫn có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Chúng tôi tập công cùng nhau mỗi ngày và có một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hàng năm. Do đó, các học viên Trung Quốc vẫn đang học Pháp và tập công với nhau. Từ quan điểm này, môi trường tu luyện mà Sư Phụ tạo ra cho các học viên vẫn còn đó. Vấn đề duy nhất còn lại cho chúng ta là quý trọng thời gian và cơ hội mà Sư Phụ để lại cho chúng ta, và trở thành những học viên kiên định.

Nhiều học viên đã thấy rằng khi các cuộc họp được tổ chức trên thiên thượng, rồng vàng và chim phượng hoàng đã bay lượn xung quanh một cách hạnh phúc. Âm nhạc thiên đường đang chơi rất hay và các tiên nữ đang rải hoa với những đám mây đầy màu sắc đang trôi xung quanh. Cảnh tượng rất đẹp, nó nằm ngoài sự mô tả. Tôi nghĩ rằng cảnh tượng sẽ tương tự như khi các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Sự hiểu biết cá nhân tôi về hội thảo chia sẻ kinh nghiệm là tham dự một hội thảo là một quá trình để chúng ta hình thành một chỉnh thể và cùng nhau đề cao một cách tinh tấn. Nó cũng là một cơ hội cho chúng ta xem lại con đường tu luyện của mình. Nếu chúng ta làm điều gì đó tốt, chúng ta có thể chia sẻ với các bạn đồng tu và cùng nhau thăng tiến. Nếu có gì cần được cải thiện, chúng ta nên chiểu theo Pháp, chỉnh lý lại ngay lập tức và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Tôi nhớ những câu chuyện trong một bài chia sẻ, trong đó nói rằng khi một nhóm các học viên đi xuống thế giới con người, Sư Phụ đã cho họ nhiều cây bút thần kỳ. Phần đầu của mỗi cây bút được trang trí với các màu sắc và biểu tượng khác nhau. Câu chuyện ngụ ý rằng chúng ta sẽ sử dụng những cây bút này để chứng thực Pháp trong thế giới con người – đây là sứ mệnh của chúng ta.

Với trí huệ mà Đại Pháp đã ban cho chúng ta dùng, nhiều phép mầu đã xảy ra với nhiều học viên. Một số học viên ban đầu không thể đọc được mà có thể đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân trong một thời gian ngắn. Một số học viên đã trở thành các chuyên gia về những kỹ năng nhất định sau một thời gian ngắn học tập. Nhiều học viên vốn là các nông dân không có bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào hiện tại đã có để hoạt động máy vi tính một cách thành thục. Đây là vô số các phép mầu mà Đại Pháp đã ban cho chúng ta. Sự kỳ diệu của Đại Pháp không thể diễn tả bằng lời.

Hỡi các đồng tu, hãy cầm lấy bút của mình và sử dụng trí huệ mà Đại Pháp đã ban cho bạn để ghi lại những kinh nghiệm tu luyện của bạn. Những chúng sinh trong thế giới của bạn đang chờ đợi bạn tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ 7 của các học viên Trung Quốc. Chỗ ngồi của bạn không nên bị bỏ trống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/26/230169.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/13/120589.html
Đăng ngày 17-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share